do 17.02.2020 r. – Erasmus+ – rekrutacja studentów na rok 2020/2021; ERASMUS + PROGRAMME (for full time students) – enrolment for the academic year 2020/2021

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się dnia 13.01.2020 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 17.02.2020 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacji są dostępne na stronie: http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

The electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS + Programme  in the academic year 2020/2021 will start on 13.01.2020  at 12:00  and will run until 17.02.2020 up to 12:00.

The information on the enrolment is available on the website: http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

Prezentacja_promocyjna_Erasmus

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.