Forum Młodych Matematyków

Forum Młodych Matematyków to akcja Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego mająca na celu zwiększenie integracji między młodymi matematykami z Łodzi. Forum przyjmuje formę seminarium, gdzie młodzi naukowcy przedstawiają swoje badania w formie referatu.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wygłosić referat na Forum, prosimy o kontakt z Filipem Strobinem jednocześnie dołączając:
– tytuł referatu;
– krótki abstrakt (dwa, trzy zdania);
– preferowany termin (opcjonalnie).
W kwestii samego wystąpienia panuje pełna swoboda, przy czym sugerujemy aby poświęcić trochę czasu na wprowadzenie do tematyki, omówieniu motywacji, celów itp.

Forum jest otwarte również na słuchaczy. Każdy może osobiście zobaczyć czym zajmują się młodzi łódzcy matematycy i wziąć udział w dyskusji, która zwykle towarzyszy tego typu wydarzeniom. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!


Referaty:

2021-2022

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
2 lic. Michał Pawlikowski Teoria Fraïssé, czyli jak za stosu patyków ułożyć poset skończony cz. 2 Abstrakt 30.11.2021, 16:15
WMiI UŁ, D102
1 lic. Michał Pawlikowski Teoria Fraïssé, czyli jak za stosu patyków ułożyć poset skończony cz. 1 Abstrakt 17.11.2021, 16:15
WMiI UŁ, D102

2020-2021

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
5 dr Igor Kossowski Równania nieliniowe z uogólnionym ułamkowym laplasjanem Abstrakt 25.05.2021, 16:15
Zdalnie
4 lic. Joanna Horbaczewska O zachowaniu się funkcji całkowalnych w nieskończoności Abstrakt 31.03.2021, 16:30
Zdalnie
3 lic. Agnieszka Widz Prawie rozłączne zbiory magiczne Abstrakt 27.01.2021, 16:15
Zdalnie
2 mgr Michał Godziszewski Nierozstrzygalność w kombinatoryce nieskończonej i jej zastosowania Abstrakt 16.12.2020, 16:15
Zdalnie
1 mgr Adam Błoch Hiperboliczne równania różniczkowe na sieciach Abstrakt 18.11.2020, 16:15
Zdalnie

2019-2020

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
3 dr Michał Klepczarek Wartości bifurkacyjne funkcji gładkich Abstrakt 10.03.2020, 16:15
WFIMS PŁ, 52
2 mgr Piotr Nowakowski Jak duże względem miary i kategorii są rodziny zbiorów silnie porowatych i wymiaru Hausdorffa zero wśród symetrycznych zbiorów Cantora? Abstrakt 21.01.2020, 16:15
WMiI UŁ, D203
1 mgr Justyna Poprawa Jak zmierzyć chaos, czyli o entropii Abstrakt 30.10.2019, 16:15
WFTIMS PŁ, 160

2018-2019

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
7 mgr Martina Maiuriello Microscopic sets Abstrakt 11.06.2019, 16:15
WMiI UŁ, D103
6 dr Jacek Marchwicki Funkcje kardynalne zbiorów osiągalnych Abstrakt 21.05.2019, 16:15
WMiI UŁ, D103
5 mgr Kacper Grzelakowski O liczbach parametrów i ich rodzin w twierdzeniu Artina-Płoskiego Abstrakt 16.04.2019, 16:15
WFTIMS PŁ, 52
4 mgr Filip Turoboś Elementy teorii punktów stałych w przestrzeniach semimetrycznych Abstrakt 12.03.2019, 16:15
WMiI UŁ, D102
3 dr inż. Piotr Beling Twierdzenia Bouton’a oraz Sprague’a-Grundy’ego Abstrakt 08.01.2019, 16:15
WFTIMS PŁ, 160
2 lic. Michał Bełdziński Twierdzenie Banacha-Mazura w problemach brzegowych Abstrakt 04.12.2018, 16:15
WMiI UŁ, D102
1 mgr Mikołaj Widzibor Klasyczna topologia gęstości i pewne jej uogólnienia Abstrakt 06.11.2018, 16:15
WFTIMS PŁ, 160

2017-2018

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
6 dr Marek Bienias O strukturach uniwersalnych i Twierdzeniu Fraisse Abstrakt 09.05.2018, 16:15
WMiI UŁ, D102
5 dr Radosław Matusik Globalna stabilność w skończonym czasie sieci neuronowej Abstrakt 11.04.2018, 16:15
WFTIMS PŁ, 52
4 mgr Jarosław Swaczyna Co po mierze Haara, czyli poszukiwanie małych zbiorów przez zwarte okulary Abstrakt 28.02.2018, 16:15
WMiI UŁ, D102
3 dr Tomasz Zawadzki Wariacje pewnych funkcjonałów metryki riemannowskiej na rozmaitości z dystrybucją Abstrakt 23.01.2018, 15:30
WFTIMS PŁ, 52
2 mgr Sławomir Kapka O różniczce i jej pewnej własności uniwersalnej Abstrakt 08.11.2017, 12:15
WMiI UŁ, D202
1 mgr Mateusz Krukowski Uogólnienia twierdzenia Arzelà-Ascoli Abstrakt 08.06.2017, 16:15
WMiI UŁ, D103

Pełna działalność Polskiego Towarzystwa Matematycznego znajduje się tutaj.