Godziny Dziekańskie w dn. 15.01.2020 r.

W związku ze spotkaniem z Władzami Uczelni w sprawie oceny okresowej pracowników w dn. 15.01.2020 r. Pan Dziekan WMiI UŁ zarządza godziny dziekańskie w godz. 10.15 – 12.00.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.