ODWOŁANE Godziny dziekańskie w dn. 18.12.2019 r.

Godziny Dziekańskie w dn. 18.12.2019 r. zostają odwołane w związku ze zmianą terminu spotkania z Władzami Uczelni.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.