GODZINY DZIEKAŃSKIE

Pan Dziekan Prof. dr hab. Ryszard Pawlak, w związku z wyborami, ogłasza następujące godziny dziekańskie (do odrobienia w uzgodnieniu z prowadzącymi):
•    19 kwietnia (wtorek) godz. 12.00-14.00
•    25 kwietnia (poniedziałek) godz. 12.00-14.00

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.