Godziny rektorskie w dniu 14 października 2016 r.

W dniu 14 października 2016 r. (Dzień Edukacji Narodowej) Rektor Uniwersytet Łódzkiego zarządza godziny rektorskie od godz. 9.30 do godz. 12.30.

W godzinach tych nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.