Grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams

Centrum promocji udostępniło grafiki do wykorzystania w aplikacji MS Teams jako tło przy połączeniu wideo. Są to grafiki ogólnouniwersyteckie oraz grafika wydziałowa. Zachęcamy do skorzystania z tej formy promocji naszej uczelni, zwłaszcza przy spotkaniach z użytkownikami spoza UŁ (seminaria, konferencje itp.)

        

   

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.