Gratulacje dla Pana dr. Grzegorza Oleksika w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu MINIATURA 2 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z naszego Wydziału MINIATURĘ 2 otrzymał dr Grzegorz Oleksik z Katedry Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej.

Projekt badawczy zatytułowany: „Wykładnik Łojasiewicza wielomianów rzeczywistych i zespolonych” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN – MINIATURA 2.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.