Gratulacje dla Pana dr. hab. Dariusza Wardowskiego

Miło nam poinformować, że Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r. nadała Panu Dariuszowi Wardowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.