Gratulacje dla Pana dr. Krzysztofa Kamińskiego.

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dn. 6.07.2016 r. nadała Panu mgr. Krzysztofowi Kamińskiemu stopień naukowy doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Temat rozprawy doktorskiej „Twierdzenie Weyla – von Neumanna w faktorze II” .

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.