Gratulacje dla Pana dr. Tomasza Zawadzkiego w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu MINIATURA 5 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z  Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ MINIATURĘ 5 otrzymał dr Tomasz Zawadzki z Katedry Metodyki Nauczania Matematyki.

Projekt badawczy zatytułowany: „Wariacje funkcjonałów krzywiznowych zdefiniowanych dla wielu dystrybucji na rozmaitości”

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.