Gratulacje dla Pani dr hab. Doroty Bors !

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dn. 27.04. 2016 r. nadała Pani dr Dorocie Bors stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Temat rozprawy habilitacyjnej:  „Metody wariacyjne w badaniu wybranych równań różniczkowych oraz całkowych w przestrzeniach Sobolewa. Analiza stabilności i wrażliwości rozwiązań ”.

Recenzenci: Prof. dr hab. Irena Pawłow-Niezgódka z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Dr hab. Marek Galewski z Politechniki Łódzkiej; Dr hab. Dariusz Idczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.