Gratulacje w związku z nadaniem tytułu profesora dla Pana prof. dr. hab. Dariusza Idczaka

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 2o stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu prof. dr. hab. Dariuszowi Idczakowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.