Gratulacje z okazji uroczystego odnowienia doktoratu Pana Prof. dr. hab. Jacka Chądzyńskiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że na uroczystym posiedzeniu Senatu UŁ w dniu
30 listopada 2018 r. w Pałacu Biedermanna miało miejsce odnowienie doktoratu Pana Prof. dr. hab. Jacka Chądzyńskiego.

Zgodnie z akademicką tradycją jest to przypomnienie promocji doktorskiej, która miała miejsce 50 lat temu, dokładnie 27 marca 1968 roku.

Uroczystość poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski.

Laudację na cześć Profesora Chądzyńskiego wygłosił promotor prof. dr hab. Stanisław Spodzieja, kierownik Katedry Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych UŁ.

W ten szczególny sposób została uhonorowana osoba Pana Profesora związanego z naszym Wydziałem od wielu lat i mająca istotny wkład w rozwój nauk ścisłych.

Prof. dr hab. Jacek Chądzyński – sylwetka

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.