Postępowania o nadanie tytułu profesora i o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz przewody doktorskie.

Przewód doktorski mgr. Michała Klepczarka

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr M. Klepczarek

Postępowanie o nadanie dr. hab. Antoniemu Pierzchalskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. A. Pierzchalski

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. A. Pierzchalski

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. A. Pierzchalski

Postępowanie o nadanie dr. hab. Dariuszowi Idczakowi tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. D. Idczak

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. D. Idczak

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. D. Idczak

Postępowanie o nadanie dr. hab. Jackowi Hejdukowi tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. J. Hejduk

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. J. Hejduk

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. J. Hejduk

Przewód doktorski mgr Aleksandry Zakrzewskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr. A. Zakrzewska

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Komisarskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat – dr A. Komisarski

Skład Komisji Habilitacyjnej – dr  A. Komisarski

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2018 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Komisarskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Komisarskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. nadała dr. Andrzejowi Komisarskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 160 w sprawie nadania dr. A. Komisarskiemu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr. Grzegorza Rządkowskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej – dr G. Rządkowski

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 18 kwietnia 2018 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rzadkowskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała dr. Grzegorzowi Rządkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 143 w sprawie nadania dr. G. Rządkowskiemu stopnia doktora habilitowanego

Przewód doktorski mgr Anity Krawczyk

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr A. Krawczyk

Recenzja – prof. P. Ostalczyk

Recenzja – dr hab. U. Foryś

 

Przewód doktorski mgr Anny Szlachcińskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej – prof. W. Kucharz

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej – dr hab. S. Rams

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr A. Szlachcińskiej w jęz. angielskim

Postępowanie habilitacyjne dr. Szymona Walczaka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 8 czerwca 2017 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Szymona Walczaka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Szymona Walczaka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. nadała dr. Szymonowi Walczakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 100 w sprawie nadania dr. Sz. Walczakowi stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Majewskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 15 maja 2017 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Majewskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka Majewskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. nadała dr. Markowi Majewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 106 w sprawie nadania dr. M. Majewskiemu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie o nadanie dr. hab. Stanisławowi Spodziei tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. S. Spodzieja

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. S. Spodzieja

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. S. Spodzieja

Pismo z CK – powołanie recenzentów

Uchwała RW nr 38 w sprawie wniosku o nadanie dr. hab. S. Spodziei tytułu profesora nauk matematycznych

Postanowienie o nadaniu tytułu naukowego profesora dr. hab. S. Spodziei

Postępowanie habilitacyjne dr. Roberta Plebaniaka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 4 sierpnia 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Plebaniaka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Plebaniaka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 r. odmówiła nadania dr. Robertowi Plebaniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 41 w sprawie odmowy nadania dr. R. Plebaniakowi stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr. Stanisława Kowalczyka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 8 czerwca 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Kowalczyka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Kowalczyka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016 r. odmówiła nadania dr. Stanisławowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 32 w sprawie odmowy nadania dr. S. Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Bors
Wniosek
Autoreferat.

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 10 listopada 2015 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Doroty Bors.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Bors i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. nadała dr Dorocie Bors stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 40 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Bors

Postępowanie habilitacyjne dr. Grzegorza Rządkowskiego

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Harmonogram przebiegu postępowania:
– W dniu 12 kwietnia 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 3 kwietnia 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

– w dniu 13 września 2012 r.  odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego  (wideokonferencja)

Uchwała RW nr 99 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. G. Rządkowskiemu

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Śmietańskiego
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Harmonogram przebiegu postępowania:
– W dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 28 maja 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

Postępowanie habilitacyjne dr. Romana Wituły

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Wniosek dr R. Wituła

Autoreferat – dr R. Wituła

Komisja habilitacyjna

Zmiana składu komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2013 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 18 września 2013 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– 16 lutego 2014 r. prof. dr hab. Lech Drewnowski – przewodniczący komisji habilitacyjnej przesłał pismo z rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Romana Wituły i powołania przewodniczącego komisji.