Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2020/2021

Na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w dniu dzisiejszym został zatwierdzony następujący harmonogram jej obrad w przyszłym roku akademickim:

Terminy posiedzeń Rady WMiI UŁ w roku akad. 2020/2021:

 1. 14 października 2020
 2. 18 listopada 2020
 3. 16 grudnia 2020
 4. 20 stycznia 2021
 5. 24 lutego 2021
 6. 24 marca 2021
 7. 21 kwietnia 2021
 8. 19 maja 2021
 9. 16 czerwca 2021
 10. 07 lipca 2021
 11. 22 września 2021

Jednocześnie przypominamy, że ostatnie posiedzenie Rady WMiI UŁ w bieżącym roku akad. jest zaplanowane na dzień 23 września 2020 r. (zgodnie z Uchwałą nr 176 z dn. 03.07.20219 r. w sprawie Harmonogramu posiedzeń Rad WMiI UŁ w roku akad. 2019/2020, która znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce Uchwały Rady Wydziału).

Sekretariat WMiI UŁ, 01.07.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.