Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2019-2020

Uchwała Rady WMiI UŁ z dn. 03.07.2019 r.  nr 176 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2019-2020.

/e/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.