Harmonogram pracy pracowników administracji WMiI

Od dn. 1 września 2021 r. pracownicy administracji  pracują w systemie stacjonarnym na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.