Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ – 01.10.2015 r.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

odbędzie się w dniu 1 października 2015 r. (czwartek)

w Auli WMiI UŁ przy ul. Banacha 22:

• godz. 10.00 – kierunek Matematyka

• godz. 13.00 – kierunek Informatyka oraz kierunek Analiza Danych

Serdecznie zapraszamy!

 

Pełna wersja zaproszenia z programem w załączeniu: inauguracja 2015-2016 zaproszenie

 

 

Uwaga
1. Dowód wpłaty 17 zł za legitymację studencką należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ od dn. 15.09.2015 r. Można to zrobić:
a) osobiście w godz. 10-15 (wtorki) i 9-14 (środa-piątek), p. I , pok. A210-212
b) pocztą (oryginał lub kopia) na adres ul. Banacha 22, Łódź 90-238 z dopiskiem Dziekanat
c) mailowo (skan) – patrz zakładka Dziekanat https://www.math.uni.lodz.pl/dziekanat/

Osoby ubiegające się o przyjęcie na drugi kierunek nie dokonują ww. wpłaty.

Wpłaty za legitymacje należy dokonywać na konto UŁ:
BANK PKO S.A. II O/Łódź 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262.

 

2. Osoby zainteresowane do dn. 21.08.2015 r. lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, mogą się ubiegać o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, miejsce w Domu Studenckim. Szczegółowe informacje: http://cos.uni.lodz.pl, tel. 42 66 55 338, 42 66 55 430.
3. Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ, ul. Lindleya 3 (wejście od strony Auli Szuberta), tel. 42 635 4199, 42 635 4082, e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl .
4. Zajęcia z Wychowania Fizycznego na naszym Wydziale rozpoczynają się dopiero od II roku studiów. Przed rozpoczęciem I roku nie trzeba załatwiać żadnych związanych z tym formalności. Kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ (www.swfis.uni.lodz.pl).

 Zajęcia dla studiów stacjonarnych na UŁ rozpoczynają się od 5 października 2015 r. (poniedziałek).

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.