Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (studia niestacjonarne) w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15.10.2020 r. o włączeniu powiatu łódzkiego do strefy czerwonej, nie może odbyć się w trybie bezpośrednim. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem z dnia 19.10.2020 o sposobie dopełnienia formalności w dziekanacie przez studentów pierwszego roku.

dr G. Adamczyk

Kierownik Studiów Niestacjonarnych na WMiI UŁ

Sekretariat WMiI UŁ, 20.10.2020 r.


(informacja archiwalna)

Uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (studia niestacjonarne) odbędzie się w siedzibie Wydziału przy ul. Banacha 22 (Aula) dnia 24.10.2020r. (sobota) dla pierwszego roku studiów

o godz. 8.30

  • Informatyka, II stopień -– ZUI 1
  • Analiza Danych, I stopień -–   ZIDA1

o godz. 10.00

  • Informatyka, I stopień -– ZLI 1
  • Matematyka, II stopień -– ZUM 1

 

W programie:

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie dr hab. Grażyny Horbaczewskiej, prof. UŁ – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
  • Wystąpienie dr Gabrieli Adamczyk – kierownika Studiów Niestacjonarnych  Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Gaudeamus
  • Spotkanie organizacyjne

 

Dziekan Wydziału

Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia niestacjonarne

 

Sekretariat WMiI UŁ, 5.10.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.