Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia stacjonarne

x

Uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne) odbędzie się w siedzibie Wydziału przy ul. Banacha 22 (Aula) dla kierunku:

 

 • Matematyka – 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 9.00
 • Analiza Danych – 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 13.00
 • Informatyka – 16.10.2020 r. (piątek) o godz. 9.00, dla osób o nazwiskach od litery A do litery M
 • Informatyka – 16.10.2020 r. (piątek) o godz. 13.00, dla osób o nazwiskach od litery N do litery Z

 

W programie:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie dr hab. Grażyny Horbaczewskiej, prof. UŁ – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wystąpienie dr Moniki Bartkiewicz – Prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Wystąpienia przedstawicieli organizacji studenckich on-line
 • Rozwiązanie konkursu KIT
 • Wykład inauguracyjny:

– dla kierunku Matematyka: Dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ, tytuł wykładu: „Elementy historii teorii zadań ekstremalnych”

– dla kierunku Analiza Danych: Pan Grzegorz Woszczyk, przedstawiciel firmy Accenture Sp. z  o.o., tytuł wykładu: „Dlaczego dane rządzą światem?”

– dla kierunku Informatyka: Pan Łukasz Kwaśniewicz, przedstawiciel firmy Transition Technologies PSC Sp. z o.o., tytuł wykładu: „Czwarta rewolucja przemysłowa – przyszłość, która dzieje się na naszych oczach”

 • Gaudeamus
 • Spotkanie organizacyjne

 

Dziekan i Rada Wydziału

Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na WMiI UŁ – studia stacjonarne

 

Sekretariat WMiI UŁ, 05.10.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.