Informacje o obowiązkowym teście diagnostycznym z języka obcego dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Matematyka, Informatyka, Analiza Danych na WMiI UŁ

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że jesteście Państwo zobowiązani na I roku studiów do odbycia tekstu językowego określającego Państwa kompetencje językowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie wydziałowej, w zakładce studia/dokumenty i informacje/zasady uzyskania zaliczenia lektoratu.

 

Sekretariat WMiI UŁ, 05.11.2020

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.