Informacje z Uniwersytetu Łódzkiego wysyłane są wyłącznie na pocztę o domenie “unilodz.eu”; All information from the University of Lodz is sent only to mail in the domain “unilodz.eu”.

Uprzejmie przypominamy, że od 1.10.2019 r. Regulamin Studiów UŁ wprowadza obowiązek korzystania przez studentów UŁ w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim wyłącznie z kont elektronicznej poczty w domenie “unilodz.eu”.

W trakcie aktywacji konta AD Użytkownikowi zostanie przyznany login w postaci: imie.nazwisko@unilodz.eu

W celu korzystania z Usługi należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla Użytkownika loginu oraz hasła poprzez interfejs dostępny pod adresem: http://outlook.uni.lodz.pl

Informacje z Uniwersytetu Łódzkiego wysyłane są już wyłącznie na pocztę o domenie “unilodz.eu”

Prosimy o sprawdzenie swojej nowej poczty.

From 1.10.2019 the Regulation of the University of Lodz introduces an obligation for students of University of Lodz to contact only by e-mail accounts in the domain of UL “unilodz.eu”.

During the activation of the AD account, the User will be granted a login in the form of: name.surname@unilodz.eu

In order to use the Service you must log in using the appropriate username and password through the interface available on: http://outlook.uni.lodz.pl

All information from the University of Lodz is sent now only to mail in the domain “unilodz.eu”.

Please check your new mail.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.