IX Juwenalia Sportowe dla pracowników i studentów

Tradycyjnie, zapraszamy do wzięcia udziału studentów i pracowników Wydziału w IX Juwenaliach Sportowych.

PROGRAM IX JUWENALIÓW SPORTOWYCH

(17.05.2019 r.)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.