Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii “student” mogą ubiegać się studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1)        nauki społeczne;

2)        nauki ekonomiczne;

3)        nauki prawne;

4)        nauki matematyczne;

5)        nauki fizyczne;

6)        nauki chemiczne;

7)        nauki biologiczne;

8)        nauki o Ziemi;

9)        nauki techniczne;

10)      nauki medyczne;

11)      nauki farmaceutyczne.

Wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w Dziekanacie pok. A 210 nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2018 r.

Regulamin stypendia jednorazowe 2018

wniosek student

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.