Kalendarz

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 15 z 24.08.2018 r. w sprawie odpracowywania zajęć dydaktycznych

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.