Kalendarz

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 15 z 24.08.2018 r. w sprawie odpracowywania zajęć dydaktycznych

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.