Katedra Analizy Funkcjonalnej

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Funkcjonalnej
Sekretariat: mgr Justyna Rzepecka
tel.: +48 42 6355963
e-mail: rzepecka@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk,
tel.: +48 42 6355905
e-mail: wbanasz@math.uni.lodz.pl
Seminaria:
Działalność naukowa:
  • nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne;
  • geometria wypukła i dyskretna.
Działalność dydaktyczna:
  • Analiza algorytmów
  • Analiza funkcjonalna
  • Analiza matematyczna 3
  • Analiza matematyczna 4
  • Animacja i efekty specjalne w postprodukcji video
  • Edycja postprodukcyjna materiału video
  • Techniki algorytmiczne
  • Techniki edycji obrazu
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof. zw. ( www, mail )
dr Artur Lipnicki, adiunkt ( www, mail )
Pracownicy dydaktyczni:
dr Wioletta Karpińska, st. wykładowca ( www , mail )
  Pracownicy emerytowani: dr Józef Białas, st. wykladowca ( mail )
dr Andrzej Fabijańczyk, st. wykladowca ( mail )