Katedra Analizy Nieliniowej

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Nieliniowej
Sekretariat:  

mgr Justyna Rzepecka
tel.: +48 42 635 59 63
e-mail: kan@wmii.uni.lodz.pl

Kierownik Katedry :
 

prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk
tel.: +48 42 635 59 05
e-mail: wojciech.banaszczyk@wmii.uni.lodz.pl

Seminaria:
Działalność naukowa:
 • teoria punktu stałego
 • iteracje
 • nieskończenie wymiarowa holomorficzność
 • nieliniowa analiza funkcjonalna
 • multifunkcje
 • nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne;
 • geometria wypukła i dyskretna.
Działalność dydaktyczna:
 • Advanced Programming Technique
 • Analiza algorytmów
 • Analiza funkcjonalna
 • Analiza matematyczna 3
 • Analiza matematyczna 4
 • Animacja i efekty specjalne w postprodukcji video
 • Edycja postprodukcyjna materiału video
 • Introduction to Computer Science
 • Konstrukcja kompilatorów
 • Matematyka bankowa
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Modelowanie i animacja komputerowa
 • Nowoczesne metody wizualizacji 3D
 • Nowoczesne techniki tworzenia gier
 • Oprogramowanie PLM
 • Paradygmaty i języki programowania
 • Praca zespołowa w projektach Java
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie urządzeń przenośnych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Seminarium 1
 • Seminarium 2
 • Środowisko pracy informatyka
 • Teoria i praktyka programowanie gier komputerowych
 • Teoria gier w ekonomii
 • Techniki algorytmiczne
 • Techniki edycji obrazu
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wstęp do ubezpieczeń
 • Zarządzanie projektem informatycznym
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:  

prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof. zw. ( www, mail, ORCID ID)

prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk, prof. zw. ( www, mail , ORCID ID )
dr Robert Plebaniak, adiunkt ( www , mail, ORCID ID )
dr Dariusz Wardowski, adiunkt ( www , mail, ORCID ID )


prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski, prof. zw. [emeryt]

*dr hab Ewa Hensz-Chądzyńska*, prof. UŁ [emeryt]

Pracownicy dydaktyczni:
 

dr Gabriela Adamczyk, st. wykładowca ( www , mail )

dr Wioletta Karpińska, st. wykładowca (www, mail)

dr Dorota Klim, st. wykładowca (www, mail )
dr Robert Kowalczyk, st. wykładowca ( www , mail )

dr Artur Lipnicki, st. wykładowca( www, mail, ORCID ID )
dr Anna Łazińska, st. wykładowca ( www , mail )

dr Agnieszka Sibelska, st. wykładowca ( www , mail, ORCID ID)


dr Józef Białas, st. wykładowca [emeryt]
dr Andrzej Fabijańczyk, st. wykładowca [emeryt]

dr Krystyna Zyskowska, st. wykładowca [emeryt]