Katedra Funkcji Rzeczywistych

Publikacje

Jednostka: Katedra Funkcji Rzeczywistych
Sekretariat:  Małgorzata Kozioł,
tel.: +48 42 6355962
e-mail: ktpis@math.uni.lodz.pl
Kierownik:  prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak,
tel.: +48 42 6355918
e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl
Seminaria: „Topologie gęstości” (wtorek, godz. 10-12, sala A-207)
Działalność naukowa:
 • topologie gęstości
 • zastosowania teorii mnogości w analizie
 • zbieżność ciągów funkcyjnych
Działalność dydaktyczna:
 • Wstęp do matematyki
 • Wstęp do topologii
 • Funkcje rzeczywiste
 • Analiza matematyczna dla informatyków
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Wstęp do projektowania w Delphi
 • Podstawy logiki i teorii mnogości
 • Podstawy obsługi komputera
 • Programowanie wizualne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Historia informatyki
 • Wykłady monograficzne
 • Seminaria(w tym magisterskie i doktoranckie)
 • Matematyka ubezpieczeń na życie
 • Ubezpieczenia i plany emerytalne
Jednostka macierzysta:  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Władysław Wilczyński, prof. zw. ( mail )
dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. nadzw. ( mail)
dr hab. Jacek Hejduk, prof. nadzw. ( mail )
dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. nadzw. ( mail )
dr hab. Elżbieta Wagner – Bojakowska, prof. nadzw. ( mail )
dr Aleksandra Karasińska, adiunkt ( mail )
dr Renata Wiertelak, adiunkt ( www , mail )
dr Rafał Zduńczyk, adiunkt ( mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Katarzyna Flak, st. wykładowca ( mail),
dr Sebastian Lindner, st. wykładowca ( mail )
Pracownicy emerytowani: dr Wiesława Poreda, dr Genowefa Rzepecka, dr Jerzy Niewiarowski,
Doktoranci: mgr Rafał Knapik, mgr Mikołaj Widzibor