Publikacje Katedry Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

1. Tadeusz Krasiński,  Marek Balcerzak, Wojciech Kryszewski, Zbiory algebraiczne w Cn. Mat. III Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 51-89, Łódź, Wyd. UŁ 1982.

2. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Wojciech Kryszewski, On the parametric and algebraic multiplicities of an isolated zero of a holomorphic mapping. Lecture Notes in Math. 1039. 88-101, Springer Verlag 1983.

3. Tadeusz Krasiński,  On biholomorphic invariants related to homology groups. Lecture Notes in Math. 1039. 276-284, Springer Verlag 1983.

4. Tadeusz Krasiński, J. Kalina Operator Monge’a-Ampere’a i półnormy na rozmaitości zespolonej. Mat. IV Konf. Szkol. Funkcji Analitycznych, 191-210, Łódź, Wyd. UŁ 1983.

5. Tadeusz Krasiński, Semi-norms on homology groups of complex manifolds. Complex Analysis and Applications (Varna 1981), 292-297, Sofia, Publ. House Bulg. Acad. of Sciences 1984.

6. Tadeusz Krasiński,  Marek Balcerzak, Wojciech Kryszewski, Krotność parmetryczna. Mat. IV Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 18-24, Łódź, Wyd. UŁ1982.

7. Tadeusz Krasiński, O krotności zer odwzorowań wielu zmiennych. Zeszyty Nauk. Politech. Rzeszowskiej 16(1984), 79-82.

8. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, The Noether exponent and the Łojasiewicz exponent I. Bull. Soc. Sci Lettres Łódź 36:11 (1986), 1-16.

9. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, The Noether exponent and the Łojasiewicz exponent II. Bull. Soc. Sci Lettres Łódź 36:14 (1986), 1-10.

10.  Tadeusz Krasiński, O wyniku Faltingsa. Mat. IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 153-160, Łódź, Wyd. UŁ1988.

11. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, The Łojasiewicz exponent of an analytic mapping in two complex variables at an isolated zero. In: Singularities. S.Łojasiewicz (Ed.) Banach Center Public. 20, 139-146,Warszawa, PWN 1988 .

12. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Exponent of growth of polynomial mapping of C2 into C2. In: Singularities. S.Łojasiewicz (Ed.) Banach Center Public. 20, 147-160, Warszawa, PWN 1988.

13. Tadeusz Krasiński, Wielomiany Hilberta-Samuela i krotność. Mat. X Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 6-30,Łódź, Wyd. UŁ 1989.

14. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Andrzej Miodek, On radical complete intersections. Bull. Polish Acad. Sci. Math.38(1990), 193-198..

15. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, On a formula for the geometric degree and Jung’s theorem. Univ. Iagell. Acta Math. 28(1991), 81-84.

16. Tadeusz Krasiński, On branches at infinity of a pencil of polynomials in two complex variables. Ann. Polon. Math. 55(1991), 213-220.

17. Tadeusz Krasiński, O punktach bifurkacyjnych wielomianów. Mat. XII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 6-20, Łódź, Wyd. UŁ 1991.

18. Tadeusz Krasiński, Poziomice wielomianów dwóch zmiennych a hipoteza jakobianowa. Acta Univ. Lodziensis, 1-60, Łódź, Wyd. UŁ 1991 (rozprawa habilitacyjna).

19. Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja, On linear differential operators related to the n-dimensional jacobian conjecture. In: Real Algebraic Geometry. M.Coste, L.Mahé, M.-F.Roy (Eds.), Lecture Notes in Math. 1524, 308-315, Springer Verlag 1992.

20. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Sur l’exposant de Łojasiewicz a l’infini pour les applications polynomiales de C2 dans C2 et les composantes des automorphismes polynomiaux de C2. C. R. Acad. Sci. Paris 315, Serie I, 1399-1402(1992).

21. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, On the Łojasiewicz exponent at infinity for polynomial mappings of C2 into C2 and components of polynomial automorphisms of C2. Ann. Polon. Math. 57(1992), 291-302.

22. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Properness and the jacobian conjecture in C2. Bull. Soc. Sci. Lettres Łódź 42:22 (1992), 13-19.

23. Tadeusz Krasiński, Twierdzenie Moha. Mat. XIV Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, 31-38, Łódź, Wyd. UŁ1993.

24. Tadeusz Krasiński, Rozdmuchania a punkty bifurkacyjne I. Twierdzenie Zariskiego o equisingularności. Mat. XVI Konf. Szkol. z  Analizy i Geometrii Zespolonej, 21-41, Łódź, Wyd. UŁ 1995.

25. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Resultant and the Łojasiewicz exponent. Ann. Polon. Math. 61(1995), 95-100.

26. Tadeusz Krasiński, Matrix identities connected with the jacobian conjecture. Univ. Iagell. Acta Math. 32(1995), 175-185.

27. Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja, Bifurcation points of real polynomials. Bull. Polish Acad. Sci. Math.44(1996), 333-339.

28. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, Piotr Tworzewski, On the intersection multiplicity of analytic curves in Cm. Bull. Polish Acad. Sci. Math.45(1997), 163-169.

29. Tadeusz Krasiński, Jacek Chądzyński, A set on which the Łojasiewicz exponent at infinity is attained.  Ann. Polon. Math. 67(1997), 191-197.

30. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, A set on which the local Łojasiewicz exponent is attained.  Ann. Polon. Math. 67(1997), 297-301.

31. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, On the Łojasiewicz exponent for analytic curves. In: Singularities Symposium – S.Łojasiewicz 70. Banach Center Public. 44, 73-80, Warszawa, Polish Academy of Sciences 1998 .

32. Tadeusz Krasiński, Ewa Cygan, Piotr Tworzewski, Separation of algebraic sets and the Łojasiewicz exponent of polynomial mappings. Invent. Math. 136(1999), 75-87.

33. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, On a Kollar’s type estimation of polynomial mappings. Univ. Iagell. Acta Math. 37(1999), 69-74.

34. Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja, A characterization of proper regular mappings. Ann. Polon. Math. 76(2001), 127-138.

35. Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja, On the irreducibility of fibres of complex polynomial mappings. Univ. Iagell. Acta Math. 39(2001), 167-178.

36. Tadeusz Krasiński, Improper intersection of analytic curves. Univ. Iagell. Acta Math. 39 (2001), 153-166

37. Tadeusz Krasiński, Topologia osobliwości krzywych analitycznych. Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków, UJ, Kraków 2002 , 83-97.

38. Tadeusz Krasiński, Różne oblicza powierzchni Riemanna Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków, UJ, Kraków 2002 , 157-164.

39. Tadeusz Krasiński, The join of algebraic curves. Illinois Journal of Mathematics 46 (2002), 723-738.

40. Tadeusz Krasiński, Krzysztof Nowak, Intersection of analytic curves. Ann. Polon. Math. 80 (2003), 193-202.

41. Tadeusz Krasiński,  Jacek Chądzyński, The gradient of a polynomial at infinity. Kodai Math. Journal 26 (2003), 317-339.

42. Tadeusz Krasiński, Evelia Garcia Barroso, Arkadiusz Płoski, On the Łojasiewicz numbers II. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341(2005), 357-360.

43. Tadeusz Krasiński, Evelia Garcia Barroso, Arkadiusz Płoski, The Łojasiewicz numbers and plane curve singularities. Ann. Polon. Math. 87 (2005), 127-150.

44. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, A theoretical model of the Shapiro finite state automaton built on DNA. Theoretical and Applied Informatics 18(2006), 161-174.

45. Tadeusz Krasiński, On the Łojasiewicz exponent at infinity of polynomial mappings. Acta Math. Vietnamica 32 (2007), 189-203.

46. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Extended Shapiro finite state automaton built on DNA. Foundations of Computing and Decision Sciences. 33 (2008), 241-255.

47. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Przegląd modeli i praktycznych implementacji DNA obliczeń. Studia Informatica 29 (2008), 5-30.

48. Tadeusz Krasiński, Grzegorz Oleksik, Arkadiusz Płoski, The Łojasiewicz exponent of an isolated weighted homogeneous surface singularity  (przyjęta do druku w Proc. Amer. Math. Soc.)

 Artykuły popularno-naukowe 

58. Tadeusz Krasiński, Matematyczny mikroskop. Delta, Nr 3(1996).

59. Tadeusz Krasiński, Jeszcze o Achillesie i żółwiu. Czy Zenon z Elei miał rację? Delta, Nr 11 (1996).

60. Tadeusz Krasiński, Krzywe i węzły. Delta Nr 1 (2002).

61. Tadeusz Krasiński, Komputery zbudowane z DNA przyszłością IT. Teleinfo. Informatyka i Telekomunikacja dla biznesu. Nr 9-10 (2008)   

 Podręczniki 

62. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej. Wydawnictwo UŁ. Łódź 2001, 248 str. Podręcznik analizy matematycznej dla kierunku matematyka

63.  Tadeusz Krasiński,  Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej. Wyd. II, zmienione. Wydawnictwo UŁ. Łódź 2003, 264 str.

64. Tadeusz Krasiński, Automaty i języki formalne. Wydawnictwo UŁ Łódź 2007 , 251 str.

 

 

dr Helena Pawlak

1. Helena Pawlak, Stronger topologies preserving the class of continuous functions, Fundamenta Mathematicae CI (1978) str.121-127.

2. Helena Pawlak, Władysław WilczyńskiOn the condition of Darboux and Świątkowski for functions of two variables, Scien. Bull. of Lodz Techn. Univ.395 z.15(1982), str.31-35.

3. Helena Pawlak, Ryszard PawlakOn continuity and limit points of w-Darboux functions, Demonstratio Mathematica 16 No 3 (1983) str. 771-775.

4. Helena Pawlak, Ryszard PawlakOn some conditions equivalent to the condition of Świątkowski for Darboux functions of one and two variables, Scien. Bull. of Lodz. Techn. Univ. 413 z.16 (1983) str. 33-39.

5. Helena Pawlak, On some condition equivalent to the continuity of closed functions, Demonstratio Mathematica XVII No 3 (1984) str. 723-732.

6. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On some properties of closed functions in terms of their levels, Commentationes Mathematicae XXVI.1 (1986) str.81-87.

7. Helena PawlakOn continuity and monotonicity of Darboux functions, Časopis pro pestovani matematiky 114 (1989) No 1 str. 39-44.

8. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, Fundamental rings for classes of Darboux functions, Real Analysis Exchange 14 (1988-89), str. 189-202.

9. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On Darboux points and the property of Świątkowski of transformations with the closed graphs, Publicationes Mathematicae- Debrecen 37 (1990) str. 285-291.

10. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On m-rings of functions and some generalizations of the notion of density point, Materialy z˙Centrum Banacha – Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences – XXXIV Semester in Banach Center >>Theory of Real Functions<<.str. 61-87.

10′. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On m-rings of functions and some generalizations of the notion of density point, Real Analysis Exchange 17 (1991-92) str.550-570.

11. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, A local characterization of Darboux (B) functions. The semicontinuity of monotone functions defined in some metric spaces,  Real Analysis Exchange 18(1), (1992/93) str.146-151.

12. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On some open problems connected with the discontinuity of closed and Darboux functions, Topology Proceedings 18 (1993) str. 209-220.

13. Helena Pawlak, On the topologies generating quasi-isomorphic rings of continuous functions, Acta Universitatis Lodziensis Folia Math. 7 (1995) str.63-67.

14. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On a D-extension of a homeomorphism, Topology Proceedings 19 (1994), str. 215-225.

15. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On strong Darboux homotopies between Świątkowski functions, Scient. Bull. of Łódź Techn. Univ. 719 z. 27 (1995), str. 107-113 (zeszyt poświęcony pamięci prof. T. Świątkowskiego).

16. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On weakly Darboux functions and some problem connected with the Morrey monotonicity, Journal of Appl. Anal. 1.2 (1995) str. 135-144.

17. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On s-quasi-continuity and some properties of sections of a function, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 14 (1998), str. 47‑55.

18. Helena Pawlak, On the set B1** in the space B1 of functions, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 19 (2000), str. 263-271.

19. Helena Pawlak, On some properties of the space DB1** with the metric of uniform convergence, Real Analysis Exchange 29.1 (2003 – 2004 – praca ukazała się w 2004 r.).

19’. Helena Pawlak, On some properties of the space DB1** with the metric of uniform convergence, Reports on Real Analalysis Conference – Rowy 2003 (2004 – praca ukazała się w 2004 r.) – materiały z konferencji.

20. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, Układy Darboux – dynamiczne, materiały (recenzowane) z IV sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice (2005 r.) str. 179-182.

21. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, Transitivity, dense orbits and some topologies finer than the natural topology of the unit interval, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 35 (2007) str. 1-12.

22. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, The stable points and the attractors of Darboux functions, Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 40 (2008) str.13-24 dedicated to the memory of Tibor Šalat.

23.  Helena Pawlak, Ryszard PawlakDynamics of Darboux functions, praca wysłana do druku Tatra Mountains Mathematical Publications Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences 42 (2009), 51-60.

 24. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, First-return limiting notions and rings of Sharkovsky’s functions, Real Analysis Exchange 34.2 (2009), 549-563.

25. Helena Pawlak, Ryszard Pawlak, On Tapproximation of functions by means of derivatives and approximately continuous functions having local periodic property, część monografii (związanej z 65 rocznicą urodzin prof. W. Wilczyńskiego) Real functions, density topology and related topics, edytorzy M. Filipczak and E. Wagner – Bojakowska (p. 101-111), Łódź University Press 2011, współautor R. Pawlak.

Skrypty i podręczniki szkolne

1. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki. Liczby, skrypt. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (wyd. I – 1993; wyd. II – 1995), stron 131; współautor R. Pawlak.

2. Matematyka 1. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA (wyd. I – 1993; wyd. II – 1995) stron 143. Nakład 100 000 egzemplarzy. Podręcznik przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka i prof. R. Schmidta z Uniwersytetu w Giessen w składzie: A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).

3. Matematyka 1. Ćwiczenia. Wydawnictwo RES POLONA (wyd. I – 1993; wyd. II – 1995). Stron 40. Nakład 100 000 egzemplarzy. Zeszyt przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka i prof. R. Schmidta z Uniwersytetu w Giessen w składzie: A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R.Pawlak,R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).

4. Liczę i maluję. Ćwiczenia z matematyki dla klasy pierwszej. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1993; wyd. II – 1995) Stron 76. Nakład 100 000 egzemplarzy. Zeszyt przygotowany przez zespół pod redakcją naukową prof. R. Pawlaka w składzie:I. Fordorowitz, A. Jaskuła, J. Jaskuła, I. Kleinert, S. Meier, H. Pawlak, R.Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 111/93).

5. Matematyka 2. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 96. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).

6. Matematyka 2. Ćwiczenia. Zeszyt 1. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 36. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).

7. Matematyka 2. Ćwiczenia. Zeszyt 2. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 47. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 25/94).

8. Matematyka 3. Podręcznik. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 96. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).

9. Matematyka 3. Ćwiczenia. Zeszyt 1. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 52. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).

10. Matematyka 3. Ćwiczenia. Zeszyt 2. Wydawnictwo RES POLONA. (wyd. I – 1994; wyd. II – 1995) Stron 52. Współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, R. Pawlak, R. Schmidt. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 211/94).

11. Testy z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie. Przykłady cz. 1. (1995) Stron 29. Współautorzy: E. Hensz, E. Łazarow, A. Paszkiewicz, S. Spodzieja, B. Szkopińska.

12. Testy z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie. Przykłady cz. 2. (1995) Stron 66. Współautorzy: E. Hensz, E. Łazarow, A. Paszkiewicz, S. Spodzieja, B. Szkopińska.

13. Matematyka krok po kroku – program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej klasy I-VIII. Zatwierdzony przez MEN 19.VIII.1997 nr decyzji – 4014 12/97. Współautorzy: K. Gałązka, A. Jeżewska, H. Pawlak, A. Tyl, A. Warężak.

14.  Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Podręcznik. (wyd. I 1998 r.) Stron 253. Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, H. Pawlak, A. Jeżewska. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 43/98).

15. Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Liczby naturalne. Ułamki zwykle. Ułamki dziesiętne. (wyd. I 1998 r.). Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, R. Pawlak, A. Jeżewska.

16. Matematyka 5 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Zastosowania ułamków. Figury płaskie. Graniastosłupy. (wyd. I 1998 r.). Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, R. Pawlak, A. Jeżewska.

17. Matematyka krok po kroku– program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI. Zatwierdzony przez MEN 1999 nr decyzji: DKW‑4014‑53/99. Współautorzy: K. Gałązka, A. Jeżewska, R. Pawlak, A. Warężak.

18. Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Podręcznik. (wyd. I: 1999 r.) Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, R. Pawlak, A. Jeżewska. Książka wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do zestawu podręczników szkolnych (nr w zestawie: 43/98).

19. Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Liczby naturalne. Ułamki zwykle. Ułamki dziesiętne. (wyd. I: 1999 r.). Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, R. Pawlak, A. Jeżewska.

20. Matematyka 6 (Matematyka krok po kroku) Zeszyt ćwiczeń – Zastosowania ułamków. Figury płaskie. Graniastosłupy. (wyd. I: 1999 r.). Współautorzy: K. Gałązka, A. Warężak, R. Pawlak, A. Jeżewska.

21. Matematyka krok po kroku, Program nauczania matematyki w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 3-letnim Liceum Profilowanym i 4-letnim Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Wyd. Res Polona (2002 r.), str. 59. Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKOS-4015-72/02, współautorzy: R. J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

22. Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 82/02: R. J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

23. Matematyka krok po kroku, Zbiór zadań dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony (2002) : R. J. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

24. Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum. Zakres podstawowy (2003). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 211/03: R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

25. Matematyka krok po kroku, Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2003). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia 284/03: R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

26. Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego, technikum. Zakres podstawowy, współautorzy: Ryszard Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak Res-Polona 2003.

27. Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego, technikum. Zakres rozszerzony, współautorzy: Ryszard Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak Res-Polona 2003.

28. Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2004). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKOS-4015-72/02. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

29. Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Zakres podstawowy (2004). Zatwierdzony przez MENiS nr dopuszczenia DKOS-4015-72/02. R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

30. Matematyka krok po kroku, Zbiór zadań dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony (2004). R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

31. Matematyka krok po kroku, Zbiór zadań dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Zakres podstawowy (2004). R. J. Pawlak, H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak.

32. Program nauczania matematyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

33. Program nauczania matematyki w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Profilowanym oraz Technikum MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-22/08. R. J. Pawlak, M. Fabijańczyk, H. Pawlak, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz, K. Żylak.

34. Podręcznik dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia 196/08. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

35. Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008) z.1. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

36. Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008) z.2. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

37. Podręcznik dla klasy I Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia 196/08. R. J. Pawlak, H. Pawlak, M. Fabijańczyk, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz.

38. Zbiór zadań dla klasy I Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) MATEMATYKA KROK PO KROKU (2008). R. J. Pawlak, H. Pawlak, M. Fabijańczyk, Alicja Rychlewicz, Andrzej Rychlewicz.

39. Podręcznik dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2009). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08 (67/2/09/S). R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

40. Ćwiczenia dla klasy 5 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2009) z.1. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

41. Podręcznik dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010). Zatwierdzony przez MEN nr dopuszczenia DPN-5002-11/08 (nr ewidencyjny w wykazie: 102/10/S). R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

42. Ćwiczenia dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010) z.1. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

43. Ćwiczenia dla klasy 6 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2010) z.2. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

Podręcznik dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012). Zatwierdzony przez MEN nr ewidencyjny w wykazie MEN: 570/1/2012 R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

44. Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012) z.1. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

45. Ćwiczenia dla klasy 4 MATEMATYKA KROK PO KROKU (2012) z.2. R. J. Pawlak, H. Pawlak, K. Gałązka, A. Warężak.

dr Aneta Tomaszewska

1. Aneta Tomaszewska, On the set of functions possessing the property (top) in the Space of Darboux and Swiatkowski functions, Real Analysis Exchange, Vol. 19(2), 1993/94, pp. 465-470;

2. Aneta Tomaszewska, Examples of Porous Sets in Some Spaces of Darboux Functions, referat wygłoszony na konferencji : Summer School on Real Functions Theory, Liptovsky Jan, 12-16 IX 94;

3. Aneta Tomaszewska, On relations among various classes of sigma-a.e. continuous Darboux functions, Real Analysis Exchange, Vol. 25(2), 1999/2000, pp. 695-702;

4. Aneta Tomaszewska, Władysław Wilczyński, On permuted and symmetric products of sigma-ideals, Reports on Real Analysis, Conference at Rowy 2003, 190-192

5. Aneta Tomaszewska, On permuted products of sigma-ideals, Commentationes Mathematicae, XLIV(1) (2004), 137-146

6. Ryszard Pawlak, Aneta Tomaszewska, On sigma-a.e. continuous Darboux functions mapping Rk into Rk , Real Analysis Exchange Real Anal. Exchange 31.2 (2005-2006), 385-396;

7. Aneta Tomaszewska, Władysław Wilczyński, On permuted and symmetric products of sigma-ideals, Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz, Vol. LVI (2006), 103-109.

 

 

dr Szymon Brzostowski

1.  Szymon Brzostowski, O pewnych „pierwiastkach aproksymatywnych” krzywej wielomianowej, Materiały na XXVII Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź 2006, 19-32.

2.  Szymon Brzostowski, A Note on Abhyankar-Moh’s Approximate Roots of Polynomials, Univ. Iag.  Acta  Math., Fasciculus XLV (2007), 37-46.

3.  Szymon Brzostowski, Non-characteristic approximate roots of polynomials, J. Algebra, 343(1) (2011), 143 – 159.

4.  Szymon Brzostowski, Degenerate singularities and their Milnor numbers, Univ. Iag.  Acta  Math., Fasciculus XLIX (2011), 37-44.

5.  Szymon Brzostowski, Tadeusz Krasiński, The Jump of the Milnor Numbers in the X9 Singularity Class, Materiały na XXXIII Konferencję i Warsztaty z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej, Łódź 2012, 9-26.

6.  Szymon Brzostowski, Tadeusz Krasiński, Grzegorz Oleksik, A conjecture on the Łojasiewicz exponent, Journal of Singularities, 6 (2012), 124-130. Proceedings of the Workshop on Singularities in Geometry and Applications, Będlewo, 5 – 21 May 2011.

 

 

dr Grzegorz Oleksik

1. Grzegorz Oleksik, Skrypt z kryptografii dla studentów studiów eksternistycznych (2005) (tylko wersja elektroniczna)

2. Grzegorz Oleksik,  O pewnej własności ideału gradientowego, Materiały na XXIX  Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź (2008), 35-40.

3. Grzegorz Oleksik, Wykładnik Łojasiewicza osobliwości niezdegenerowanych, Materiały na XXX Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź (2009), 19-26.

4. Grzegorz Oleksik, The Łojasiewicz exponent of nondegenerate singularities, Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica 47 (2009), 301-308.

5. Tadeusz Krasiński, Grzegorz Oleksik, Arkadiusz Płoski, The Łojasiewicz exponent of an isolated weighted homogeneous surface singularity, Proc. Amer. Math. Soc. 137 (2009), 3387-3397.

6. Grzegorz Oleksik, Wykładnik Łojasiewicza osobliwości niezdegenerowanych, praca doktorska , Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki (2010), str. 1-61

7. Grzegorz Oleksik, Combining random generators by group operation, International Journal of Computer Mathematics 88 (2011), 3577-3585.

8. Grzegorz Oleksik, The Fukui inequality for the Łojasiewicz exponent of nondegenerate convenient singularities, Materiały na XXXIII  Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź (2012), 51-58.

9. Szymon Brzostowski, Tadeusz Krasiński, Grzegorz Oleksik,   A conjecture on the Łojasiewicz exponent , Journal of Singularities 6 (2012), 124-130.

10. Grzegorz Oleksik, The Łojasiewicz exponent of nondegenerate surface singularities, Acta Mathemtica Hungarica 138, (2013), 179-199.

11. Grzegorz Oleksik, On combinatorial criteria for isolated singularities, Rozdział w monografii Uniwersytetu Łódzkiego pt. “Analytic and Algebraic Geometry”, 81-94,  (2013) .

12. Szymon Brzostowski, Grzegorz Oleksik, The Kusznirenko condition for nondegenerate singularities, (2013) (w przygotowaniu).


 

dr Sebastian Sakowski

1. Tadeusz Krasiński , Sebastian Sakowski, A theoretical model of the Shapiro finite state automaton built on DNA, Theoretical and Applied Informatics, 161-174, (2006).

2. Tadeusz Krasiński , Sebastian Sakowski, Extended Shapiro Finite State Automaton, Foundations of Computing and Decision Science. Vol. 33, 3 (2008).

3. Tadeusz Krasiński , Sebastian Sakowski, Przegląd modeli i praktycznych implementacji DNA obliczeń, Studia Informatica, 5-31 (2008).

4. Janusz Błasiak, Tadeusz Krasiński, Tomasz Popławski, Sebastian Sakowski, Komputery DNA, Postępy biochemii 57, 1/2011.

5. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Tomasz Popławski, Autonomous push-down automaton built on DNA, Informatica 36, 263-276 (3/2012).

6. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Tomasz Popławski, Abstract of the paper: Autonomous push-down automaton built on DNA, Proceedings of the Eighteenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and
Medicine. pp. 164-165 (2012).

7. Tadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski, Waldmajer J., Tomasz Popławski, Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton, Fundamenta Informaticae (2013).

 

 

dr Justyna Walewska

1.  Justyna WalewskaSkoki liczby Milnora w rodzinach osobliwości I, Materiały na XXIX Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź 2008, 59-70.

2.  Justyna Walewska, Skoki liczby Milnora w rodzinach osobliwości II, Materiały na XXX Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź 2009, 35-44.

3.  Justyna Walewska, The second jump of Milnor numbers,  Demonstratio Math., 43(2):361-374, 2010.

4.  Justyna Walewska, Jumps of Milnor numbers in families of non-degenerate and non-convenient singularities, Analytic and Algebraic Geometry, 1, 141-153, 2013.

5.  Justyna Walewska, Maria Michalska, Uwagi o ciągu skoków liczb Milnora, Materiały na XXXV Konferencję Szkoleniową z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej, Łódź 2014, 29-34.