Katedra Geometrii

Publikacje

Jednostka: Katedra Geometrii
Sekretariat: mgr Marzena Jaworska-Banert,
tel.: +48 42 6355881
e-mail: kg@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Biś,
tel.: +48 42 6355901
e-mail: andrzej.bis@wmii.uni.lodz.pl
Seminaria:
 • “Wybrane zagadnienia geometrii różniczkowej”, Czwartek 10-12, sala A407
Działalność naukowa: … Katedry skupia się na badaniach geometrii i dynamiki foliacji, związanych z nimi grup i pseudogrup holonomii, geometrycznej teorii grup, geometrii konforemnej rozmaitości riemannowskich oraz różnych uogólnień pojęcia rozmaitości (przestrzenie różniczkowe itp.). W zakresie dynamiki foliacji, grup i pseudogrup badania koncentrują się wokół pojęć entropii i wzrostów różnych typów. W zakresie geometrii konforemnej badania dotyczą głównie zależnych od niezmienników geometrycznych (np. typu krzywizny) oszacowań stopni quasi-konformności deformacji rozmaitości riemannowskich.
Działalność dydaktyczna:
 • Algebra liniowa z geometrią, 1, 2
 • Analiza na rozmaitościach
 • Computer Graphics 1
 • Elements of Algebra and Number Theory
 • Elementy topologii i geometrii różniczkowej
 • Geometria
 • Geometria różniczkowa 3, 4
 • Geometria szkolna
 • Geometria w grafice komputerowej
 • Grafika komputerowa
 • Grafika i multimedia
 • Laboratorium magisterskie
 • Linear Algebra with Analytic Geometry
 • Matematyka (Wydział Zarządzania)
 • Modelowanie i animacja komputerowa
 • Nowoczesne metody wizualizacji 3D
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Programowanie gier
 • Programowanie grafiki
 • Projekt dyplomowy
 • Projekt zespołowy
 • Projektowanie grafiki użytkowej
 • Przetwarzanie obrazu i dźwięku
 • Seminarium
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminarium magisterskie, 1, 2
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Wykład monograficzny
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Paweł Walczak, prof. zw. ( www , mail )
dr hab. Andrzej Biś, prof. nadzw. ( mail )
dr Kamil Niedziałomski, adiunkt ( www , mail )
dr Małgorzata Ciska – Niedziałomska , adiunkt ( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Marek Badura, st. wykladowca ( www , mail )
dr Adam Bartoszek, st. wykladowca ( www , mail )
dr Maciej Czarnecki, st. wykladowca ( www , mail )
dr Wojciech Kozłowski, st. wykladowca ( www , mail )
Pracownicy emerytowani: dr Maria Banaszczyk ( www , mail )
dr Alina Chądzyńska
dr Bronisława Walczak ( mail )
Doktoranci: mgr Agnieszka Namiecińska
mgr Katarzyna Tarchała
mgr Agnieszka Pabiniak