Katedra Informatyki Stosowanej

Publikacje

Jednostka: Katedra Informatyki Stosowanej
Sekretariat: mgr Joanna Chmielewska,
tel.: +48 42 6355907,
email:kis@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Goldstein,
tel.: +48 42 6355889
e-mail: stanislaw.goldstein@wmii.uni.lodz.pl
www: www.math.uni.lodz.pl/~goldstei
Seminaria: Zebranie Katedry środa 12-14
Działalność naukowa: Algorytmy
Systemy operacyjne
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Algebry operatorowe i probabilistyka kwantowa
Działalność dydaktyczna:
  • Algorytmy i struktury danych
  • Architektura komputerów i programowanie podstawowe
  • Konstrukcja kompilatorów
  • Programowanie usług sieciowych
  • Programowanie współbieżne i rozproszone
  • Projektowanie i implementacja systemów sieciowych
  • Rozproszone systemy operacyjne
  • Sieci komputerowe
  • Systemy operacyjne
  • Wstęp do programowania
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Jednostki podległe: Pracownia Informatyczna
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Stanisław Goldstein, prof. zw. (www)
prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, prof. zw.
dr inż. Piotr Beling, adiunkt
dr Piotr Cybula, adiunkt (www)
dr inż. Maria Łuszczkiewicz-Piątek, adiunkt (www)
dr Jakub Olejnik, adiunkt
mgr Marek Rogalski, wykładowca
dr Piotr Sielski, adiunkt (www)
dr Paweł Zajączkowski, adiunkt (www)
Pracownicy dydaktyczni: dr Dariusz Doliwa, st. wykładowca (www)
dr Wojciech Horzelski, st. wykładowca (www)
dr Mariusz Jarocki, st. wykładowca (www)
dr Agata Półrola, st. wykładowca (www)
Doktoranci: mgr Arsen Eloghlyan
mgr Piotr Frątczak
mgr Michał Więtczak
Pracownicy administracyjni: mgr Maria Jurczyńska
Edward Bernaś
inż. Beata Cichoń
mgr inż. Łukasz Grzejdziak
mgr inż. Tomasz Marczak