Katedra Informatyki Stosowanej

Publikacje

Jednostka: Katedra Informatyki Stosowanej
Sekretariat: mgr Joanna Chmielewska,
tel.: +48 42 6355907,
email:kis@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Goldstein,
tel.: +48 42 6355889
e-mail: stanislaw.goldstein@wmii.uni.lodz.pl
www: www.math.uni.lodz.pl/~goldstei
Seminaria: Zebranie Katedry środa 12-14
Działalność naukowa: Algorytmy
Systemy operacyjne
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Algebry operatorowe i probabilistyka kwantowa
Działalność dydaktyczna:
  • Algorytmy i struktury danych
  • Architektura komputerów i programowanie podstawowe
  • Konstrukcja kompilatorów
  • Programowanie usług sieciowych
  • Programowanie współbieżne i rozproszone
  • Projektowanie i implementacja systemów sieciowych
  • Rozproszone systemy operacyjne
  • Sieci komputerowe
  • Systemy operacyjne
  • Wstęp do programowania
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Jednostki podległe: Pracownia Informatyczna
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Stanisław Goldstein, prof. zw. (www)
prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, prof. zw.
dr inż. Piotr Beling, adiunkt
dr inż. Maria Łuszczkiewicz-Piątek, adiunkt (www)
dr Jakub Olejnik, adiunkt
dr Paweł Zajączkowski, adiunkt (www)
mgr Marek Rogalski, wykładowca
dr Aleksandra Zakrzewska, asystent
Pracownicy dydaktyczni: dr Piotr Cybula, st. wykładowca (www)
dr Dariusz Doliwa, st. wykładowca (www)
dr Wojciech Horzelski, st. wykładowca (www)
dr Mariusz Jarocki, st. wykładowca (www)
dr Agata Półrola, st. wykładowca (www)
dr Piotr Sielski, st. wykładowca (www)
Doktoranci: mgr Arsen Eloghlyan
mgr Piotr Frątczak
mgr Michał Godziszewski
mgr Michał Więtczak
Pracownicy administracyjni: mgr Maria Jurczyńska
Edward Bernaś
inż. Beata Cichoń
mgr inż. Łukasz Grzejdziak
mgr inż. Tomasz Marczak