Pracownia Informatyczna

Jednostka: Pracownia Informatyczna
Sekretariat: mgr Joanna Chmielewska,
tel.: +48 42 6355907
e-mail: pi@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: mgr Maria Jurczyńska,
tel.: +48 42 6355893, +48 42 6355894
e-mail: maria.jurczynska@wmii.uni.lodz.pl
Jednostka macierzysta: Katedra Informatyki Stosowanej
Skład osobowy:
Pracownicy administracyjni: mgr Maria Jurczyńska
Edward Bernaś
inż. Beata Cichoń
mgr inż. Łukasz Grzejdziak
mgr inż. Tomasz Marczak