Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

Publikacje

Jednostka: Katedra Metodyki Nauczania Matematyki
Sekretariat: mgr Marzena Jaworska-Banert
tel.: +48 42 6355881
e-mail: kmnm@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Pawlak,
tel.: +48 42 6355880
e-mail: ryszard.pawlak@wmii.uni.lodz.pl
www: www.math.uni.lodz.pl/~rpawlak
Seminaria: “Funkcje rzeczywiste”, “Dydaktyka informatyki i matematyki” – prowadzący prof. dr hab. Ryszard Pawlak, Czwartek 8.30-10, Sala D103.

“Geometria operatorów różniczkowych” – prowadzący prof. nadzw. dr hab. Antoni Pierzchalski, Czwartek 12- 14, Sala A207.

Działalność naukowa:
 • teoria funkcji rzeczywistych (dokładniej problematyka topologicznych i algebraicznych własności klas funkcji szerszych niż rodzina wszystkich funkcji ciągłych)
 • dydaktyka matematyki (budowanie dojrzałości matematycznej na różnych szczeblach edukacji; przeszkody epistomologiczne; przygotowanie nauczycieli matematyki)
 • geometria operatorów różniczkowych
Działalność dydaktyczna: Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2016/17 przez pracowników katedry:

 1. Advanced Encryption Methods
 2. Algebra z teorią liczb w nauczaniu szkolnym
 3. Analiza matematyczna w nauczaniu szkolnym
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 6. Computer Systems Security
 7. Dydaktyka matematyki
 8. Dydaktyka matematyki i informatyki w szkole wyższej
 9. Edycja tekstów matematycznych
 10. Fizyka w grach komputerowych
 11. Foundations of encryption methods
 12. Introduction to Topology
 13. Matematyka w praktyce szkolnej
 14. Metodyka nauczania informatyki 1 (SP)
 15. Metodyka nauczania informatyki 2 (SP)
 16. Metodyka nauczania matematyki 1 (SP)
 17. Metodyka nauczania matematyki 1 (G-PG)
 18. Metodyka nauczania matematyki 2 (G-PG)
 19. Metodyka nauczania matematyki 2
 20. Podstawy algorytmów
 21. Podstawy dydaktyki
 22. Programowanie w LOGO
 23. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 24. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej
 25. Security of Network Environment<\li>
 26. Seminarium magisterskie 1 z przygot.do egz.
 27. Seminarium magisterskie 2 z przygot.do egz.
 28. Technical Writing
 29. Teoria i praktyka w konkursach matematycznych
 30. TI w pracy nauczyciela matematyki
 31. Topologia
 32. Teoria miary i całki
 33. Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
 34. Wprowadzenie do LaTeX-a
 35. Zaawansowane możliwości LaTeXa

Opieka nad praktykami pedagogicznymi:

 1. Praktyki pedagogiczne (SP) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 2. Praktyki pedagogiczne (G-PG) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 3. Praktyki z informatyki 1 (SP)
 4. Praktyki z informatyki 2 (SP)
 5. Praktyki z informatyki 3 (SP)
 6. Praktyki z matematyki 1 (SP)
 7. Praktyki z matematyki 2 (SP)
 8. Praktyki z matematyki 3 (SP)
 9. Praktyki z matematyki 1 (G)
 10. Praktyki z matematyki 2 (G-PG)
 11. Praktyki z matematyki 3 (PG)
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, prof. zw. ( www , mail )
dr hab. Antoni Pierzchalski, prof. nadzw., ( mail )
dr Anna Kimaczyńska, adiunkt, ( mail )
dr Tomasz Zawadzki, adiunkt ( mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Mariusz Frydrych, st. wykładowca ( mail )
dr Ewa Korczak-Kubiak, st. wykładowca ( www , mail )
dr Anna Loranty, st. wykładowca ( www , mail )
dr Andrzej Rychlewicz, st. wykładowca ( mail )
mgr Zofia Walczak, st. wykładowca ( www , mail )
Pracownicy emerytowani: dr Monika Fabijańczyk ( www , mail )
dr Anna Warężak
Doktoranci: mgr Melania Kucharska
mgr Agnieszka Najberg
mgr Justyna Poprawa
mgr Marek Pietrzak
mgr Patrycja Rychlewicz
mgr Magdalena Woźniakowska