Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Publikacje

Jednostka:  Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
Sekretariat:  mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: krrii@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik :
 dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ
tel.: +48 42 635 58 69
e-mail: dariusz.idczak@wmii.uni.lodz.pl
Seminaria:  Seminarium międzyuczelniane “Metody wariacyjne i teoria stabilności”,  czwartek 12:30-14, pokój C 206
Działalność naukowa:  Badania koncentrują się na zagadnieniach brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz teorii sterowania optymalnego. W szczególności zajmujemy się:

 • warunkami dostatecznymi istnienia rozwiązań dla układów Newtona
 • problemami Dirichleta i problemami okresowymi dla nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • ciągłą zależnością rozwiązań równań różniczkowych od parametrów i warunków brzegowych;
 • warunkami wystarczającymi i koniecznymi optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Działalność dydaktyczna:
 • Algebra macierzy
 • Analiza matematyczna z równaniami różniczkowymi
 • Badania operacyjne
 • Basic Programming
 • Eksploracja danych
 • Elements of Discrete Mathematcs
 • Elementy matematyki dyskretnej
 • Graph and Network Theory
 • Internet i publikowanie w sieci
 • Introduction to Differential Equations
 • Introduction to programming
 • Introduction to R
 • Inżynierski projekt dyplomowy
 • Machine Learning with R
 • Matematyczne narzędzia w analizie danych
 • Mathematical Analysis 2
 • Metody eksploracji danych
 • Metody optymalizacji
 • Operations Research
 • Optymalizacja dyskretna analizie danych
 • Podstawy modelowania matematycznego
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie podstawowe
 • Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 • Seminarium 1 i 2
 • Seminarium magisterskie 1 i 2 z przygotowaniem do EM
 • Teoria grafów i sieci
 • Wstęp do badań operacyjnych
 • Wstęp do pakietów statystycznych
 • Wstęp do programowania (I)
Jednostka macierzysta:  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
 prof. dr hab. Stanisław Walczak, profesor ( mail )
dr hab. Dariusz Idczak, profesor UŁ ( mail )
dr hab. Dorota Bors, profesor UŁ ( www , mail )
dr hab. Marek Majewski, profesor UŁ ( www , mail )
dr Rafał Kamocki, adiunkt ( mail )
dr Elżbieta Motyl, adiunkt ( mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Monika Bartkiewicz, starszy wykładowca ( mail )
Pracownicy emerytowani: dr Jacek Latuśkiewicz
Doktoranci:  mgr Kamil Pajek