Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Publikacje

Jednostka: Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
Sekretariat: Małgorzata Kozioł,
tel.: +48 42 635 5962
e-mail: ktpis@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz,
tel.: +48 42 635 5937
e-mail: adam.paszkiewicz@wmii.uni.lodz.pl
Seminaria:
  • Statystyka i informatyka kwantowa (czwartek godz. 15:00-12:00 sala A 207)
Działalność naukowa:
  • niekomutatywne uogólnienia twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa w kontekście algebr von Neumanna
  • metody martyngałowe i zastosowania w matematyce finansowej
  • badania półgrup związanych ze stochastycznymi równaniami różniczkowymi i klasami rozkładów nieskończenie podzielnych
  • statystyka kwantowa
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, prof. zw. ( mail )
prof. dr hab. Andrzej Łuczak, prof. zw. ( mail )
dr hab. Andrzej Komisarski, adiunkt ( www , mail )
dr Hanna Podsędkowska, adiunkt ( mail )
dr Rafał Wieczorek, adiunkt (mail)

Pracownicy dydaktyczni:

dr Krzysztof Kaniowski, starszy wykładowca ( mail )

dr Katarzyna Lubnauer, starszy wykładowca ( www , mail ) – nieobecna

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Ryszard Jajte, prof. zw.
dr hab. Maria Anna Chojnowska-Michalik, prof. nadzw. ( mail )
dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, prof. nadzw.
dr Jadwiga Barańska
dr Andrzej Szymański
dr Maria Wolska

Doktoranci:

mgr Damian Prusinowski (mail)
dr Michał Zawidzki mail