Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe zarejestrowane na WMiI UŁ:

 • Studenckie Centrum Informatyczne SCI – opiekun: dr Piotr Fulmański (piotr.fulmanski@wmii.uni.lodz.pl)
 • Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy TRIADA – opiekunowie: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr Krzysztof Kaniowski (krzysztof.kaniowski@wmii.uni.lodz.pl)
 • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki SFM – opiekunowie: dr hab. Antoni Pierzchalski, prof. UŁ oraz dr Renata Wiertelak (renata.wiertelak@wmii.uni.lodz.pl),
 • Grupa Innowacyjnych Technologii GIT – opiekun: dr Artur Lipnicki (artur.lipnicki@wmii.uni.lodz.pl)
 • Grupa Analityków Danych GADY (Koło Naukowe studentów Analizy Danych) – opiekun: dr Sebastian Sakowski (sebastian.sakowski@wmii.uni.lodz.pl)

Zainteresowanych działalnością teatralną zachęcamy do kontaktu z dr Agnieszką Vizvary (agnieszka.vizvary@wmii.uni.lodz.pl) w sprawie Kółka Teatralnego KIT (Koło Inicjatyw Artystycznych). Kontakt KIT: kit@wmii.uni.lodz.pl, Przewodnicząca Lena Kwiatkowska, strona.

 


OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


do 15.03.2021 – zgłoszenia na 30. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” dla studentów, doktorantów i członków Kół naukowych

Centrum Nauki i Kultury UJK

zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej

30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

 • Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

– nauki humanistyczne,

– nauki społeczne,

– nauki teologiczne,

– sztukę.

 • Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

– nauki ścisłe i przyrodnicze,

– nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

– nauki rolnicze,

– nauki inżynieryjno-techniczne,

 • Sekcji posterowej:

–   wszystkie dziedziny nauki

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Termin zgłoszeń: 15.03.2021.

Dodatkowe informacje na stronie organizatorów.

 

Kontakt:

W przypadku pytań możliwy z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

 

Zaproszenie jest skierowane do studentów, doktorantów i członków Kół naukowych.

Sekretariat WMiI UŁ, na podst. informacji ze strony organizatorów i z COSiD UŁ, 21.01.2020


Dzień Grozy On-line – zaproszenie dla studentów do udziału w akcji Kwadratu Artystycznego KIT

Kwadrat artystyczny KiT serdecznie zaprasza wszystkich studentów do udziału RPG-owym dniu grozy Online. Do udziału zapraszamy zarówno mistrzów jak i graczy. Data 31.10.2020.

Dla Mistrzów: 

Jeśli chcesz poprowadzić sesję w klimacie grozy dla studentów naszego wydziału, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy: kit@edu.uni.lodz.pl 

Dla graczy: 

Pierwsze informacje o planowanych sesjach i sposobie zapisu pojawią się na naszej stronie w niedzielę (25.10.2020). Zapisy otwieramy w poniedziałek (26.10.2020) o 12.

Przypominamy również, że wciąż możecie dołączyć do prawdopodobnie najlepszego kwadratu na wydziale.

Trzymajcie się 

KiT 


 VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o możliwości rejestracji na VI Ogólnopolską Sesją Studenckich Kół Naukowych organizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Jej termin został przedłużony do dn. 25.10.2020 r.

x

Zgodnie z informacjami na stronie organizatorów sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku w formule on-line i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych m.in. Sekcja Techniczna obejmuje taką dyscyplinę jak Informatyka. 

X

Więcej informacji:

Sekretariat WMiI UŁ, 21.10.2020 (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe oraz strona organizatorów wydarzenia)

Spis Powszechny Ruchu Naukowego

W ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badany jest potencjał i kondycja ruchu naukowego w Polsce. Chodzi zwłaszcza o koła naukowe zrzeszające studentów i/lub doktorantów. Stąd prośba do przedstawicieli kół  o samodzielne wypełnienie kwestionariusza pod podanym linkiem.

Wstępne wyniki tegorocznego badania zostaną podane już 12 listopada br. na Kongresie Kół Naukowych IKONA 2020.

Następne badanie tego typu planowane jest nie wcześniej niż w roku 2023, dlatego badającym bardzo zależy na dotarciu do wszystkich aktywnych kół naukowych w kraju.

Ogłoszenie

Sekretariat WMiI UŁ, 02.10.2020 (na podst. informacji od organizatorów badania: Zespół Badawczy “StRuNa”)


do 21.10.2020 r. – nabór zgłoszeń do Konkursu StRuNa

Trwa nabór zgłoszeń do 10. edycji ogólnopolskiego konkursu StRuNa, w którym nagradzani są autorzy najciekawszych projektów naukowych zrealizowanych w całości lub w istotnej części miedzy 1 października 2019 a 30 września 2020 roku.

W tym roku konkurs posiada aż 13 kategorii: Projekt Roku 2020, StRuNa-Med 2020, StRuNa-Human 2020, StRuNa-Science 2020, StRuNa-Tech 2020, StRuNa-Eko 2020, StRuNa-Art 2020, Wyprawa Roku 2020, Konferencja Roku 2020, StRuNa-Media 2020, Koło Naukowe Roku 2020, Opiekun Naukowy Roku 2020 oraz Debiut Roku 2020.

Zgłoszenia można przesyłać do 21 października, radzimy jednak nie odkładać tej sprawy na ostatnią chwilę, gdyż do zgłoszeń w kilku kategoriach warto przygotować załączniki. Formularze konkursowe są dostępne na stronie konkursu.

Ogłoszenie

Sekretariat WMiI UŁ, 02.10.2020 (na podst. informacji od organizatorów konkursu)


do 08.10.2020 – zgłoszenia do konkursu w ramach nowego Programu MNiSW pn. “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Sz. Państwo,

zgłoszenia do akceptacji Pani Dziekan na naszym Wydziale bardzo proszę przesyłać do dn. 08.10.2020 r. (czwartek) na adres mailowy: ewa.chmura@wmii.uni.lodz.pl. Wstępnej weryfikacji otrzymanych wniosków dokona Pani Prodziekan dr M. Bartkiewicz. O jej wynikach i decyzji, które wnioski uzyskają zgodę Pani Dziekan poinformuję Państwa mailowo. W razie pytań proszę o kontakt ze mną lub bezpośrednio z centralą z p. R. Olender-Bartosik (dane kontaktowe poniżej w treści komunikatu z Centrum Nauki UŁ).

W załączeniu:

Link do strony z informacjami o konkursie

Komunikat o ustanowieniu programu pn. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Załącznik: Zgoda Dziekana

 

Komunikat z Centrum Nauki UŁ:

Szanowni Państwo,

Informuję o uruchomionym naborze do nowego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. obejmuje działalność jednego koła naukowego;
 4. obejmuje co najmniej jedno z działań wskazanych powyżej (przedmiot programu).
 5. wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 tys. zł.

Uczelnia może złożyć nie więcej niż:

 1. 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
 2. 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Nabór wniosków trwa od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków, osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl do 12 października 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego według załączonego wzoru. W przypadku większej niż dopuszczalna liczby zgłoszeń, ostateczną decyzję o tym, które wnioski zostaną złożone, podejmie prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Prodziekan ds. Nauki UŁ.

Z poważaniem,

Renata Olender-Bartosik

Centrum Nauki UŁ

T: 42 635 41 68

E: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl

W: centrumnauki.uni.lodz.pl

 

Sekretariat WMiI UŁ, 29.09.2020


Spotkanie rekrutacyjne w roku akademickim 2019/2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału zainteresowanych aktywnością w kołach naukowych na spotkanie w dn. 06.11.2019 r. (środa) w godz. 16.00-18.00 w sali D202, na którym przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych będą prezentować swoją działalność.

Sekretariat WMiI UŁ, 30.10.2019