Koła naukowe

opiekun: dr hab. Antoni Pierzchalski, prof. nadzw. UŁ

dr. Renata Wiertelak

 

Studenckie Centrum Informatyczne (SCI)

opiekun: dr Piotr Fulmański

 

Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA)

opiekun: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

 

Studenckie Koło Naukowa MAKLER

opiekun: dr Witold Budzisz