Komunikat Dziekana WMiI w sprawie sesji egzaminacyjnej 2020/2021 oraz zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 (także poprawkowa) odbędzie się w sposób zdalny.

Student, na swoją prośbę przedłożoną przewodniczącemu komisji, może przystąpić do egzaminu dyplomowego zdalnego z budynku wydziału. Powinna wtedy towarzyszyć mu bezpośrednio jedna osoba z komisji.

Również zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2020/2021 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ będą realizowane wyłącznie online z wykorzystaniem narzędzi internetowych, o ile nie zmienią się regulacje rządowe.

W dalszym ciągu nie ma ograniczenia w dostępie do budynku wydziału.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.