Komunikat Dziekana z dn. 16.10.2020 r. – funkcjonowanie WMiI UŁ 19.10.2020-08.01.2021

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 15.10.2020 r. o włączeniu powiatu łódzkiego do strefy czerwonej, informuję, że od 19.10 br. do 8.01.2021 wszelkie formy zajęć dydaktycznych na WMiI  (oprócz praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych) będą realizowane wyłącznie online z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dotyczy to również seminariów katedralnych.

W godzinach zaplanowanych dyżurów nauczyciele akademiccy powinni być dostępni dla studentów poprzez aplikację Teams. 

Nie ma ograniczenia w dostępie do budynku dla pracowników. Możliwe jest organizowanie w budynku wydziału spotkań w celach naukowych w małych grupach. 

Egzaminy i zaliczenia z przedłużonej sesji letniej mogą się odbyć w budynku Wydziału za zgodą mailową wszystkich zainteresowanych. W wypadku braku takiej zgody należy przeprowadzić egzamin w trybie zdalnym.

W budynku należy bezwzględnie przestrzegać zasad sanitarnych.

Grażyna Horbaczewska
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego
Sekretariat WMiI UŁ, 16.10.2020 r.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.