od 01.07.2020 r. – Składanie wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 18.06.2020 r. w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Komunikat dotyczy:

  • wniosków o stypendia socjalne;
  • wniosków o stypendia dla osób niepełnosprawnych;
  • wniosków o zapomogę;
  • wniosków o stypendium Rektora.

Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/; 18.06.2020 r.)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.