Komunikat Rektora UŁ z dn. 15.05.2020 r. na temat procedury kwaterowania w akademikach studentów określonych lat i kierunków studiów od dn. 10.06.2020 r. na czas realizowania niezbędny badań laboratoryjnych

Komunikat dotyczy procedury kwaterowania studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki od 10 czerwca 2020 r. na czas trwania niezbędny do zrealizowania badań laboratoryjnych

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z wprowadzeniem z Zarządzenia Rektora nr 119 z dnia 15.05.2020 r.

Sekretariat WMiI UŁ, https://covid19.uni.lodz.pl/, 15.05.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.