Komunikaty o przyznaniu nagród z IM PAN

Komunikaty o przyznaniu Nagrody Naukowej IM PAN i Nagrody im K. Kuratowskiego:

Komunikat Nagroda IM PAN 2020

Komunikat Nagroda im. K. Kuratowskiego 2020

Sekretariat WMiI UŁ (informacja od organizatora), 30.04.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.