Na okres od maja do jesieni 2020 roku planowaliśmy liczne wydarzenia, by uczcić 75. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego. Chcieliśmy świętować pod hasłem Uniwersytet to Wy – żeby pogłębić poczucie wspólnoty wszystkich, którzy tworzą naszą Uczelnię. Miały być konkursy, wystawy, prezentacja wspomnień pracowników, inauguracja nagrody społecznej UŁ, uroczyste posiedzenie Senatu, międzypokoleniowe, radosne spotkanie. Pandemia i rygory z nią związane pokrzyżowały te plany. Wykładowcy prowadzą zajęcia na odległość. Wszyscy spotykamy się online i telefonicznie, wielokrotnie w ciągu dnia, intensywniej niż kiedykolwiek dotąd. Pracownicy Osiedla i administracji zmagają się z problemami, o których wcześniej nikt nawet nie myślał. Poświęcenie, zapobiegliwość, solidarność, wyrozumiałość, głęboka empatia, serdeczność – tego teraz doświadczamy, na co dzień. Znużeni wielością uciążliwych spraw do rozwiązania, potrafimy rozesłać sobie na koniec dnia esemesowe serduszka i dobre słowa. Wstyd o tym pisać? Bynajmniej. Widać, że Uniwersytet to My.

Mamy swój Jubileusz: w biegu, w działaniu, wśród sprawdzonych przyjaciół.

Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak

Sekretariat WMiI UŁ, 25.03.2020 (Newsletter UŁ nr 531, 25 marca 2020 r.)