Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym i kompozytorskim. Szczegóły poniżej i na stronie Uniwersytetu Łódzkiego poświęconej wydarzeniu: Uniwersytet to Wy – 75 lat UŁ .

Koordynator obchodów – Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak

 

/e/UŁ