Aktualności

MS Office - nowe konta na UŁ

Szanowni Państwo, 

wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021 na naszej Uczelni wprowadzone zostaną usprawnienia usług informatycznych dla całej społeczności UŁ – studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych. Od tego momentu będzie można korzystać z rozszerzonego i darmowego pakietu MS Office 356 Professional Plus.  

Pełną...Read More »


KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM - aktualizacje

Ważne informacje organizacyjne dla pracowników i studentów WMiI UŁ.X

***

Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/

Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych. Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.

 

Special website dedicated to current UL’s...Read More »


do 08.10.2020 - zgłoszenia do konkursu w ramach nowego Programu MNiSW pn. "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Sz. Państwo,

zgłoszenia do akceptacji Pani Dziekan na naszym Wydziale bardzo proszę przesyłać do dn. 08.10.2020 r. (czwartek) na adres mailowy: ewa.chmura@wmii.uni.lodz.pl. Wstępnej weryfikacji otrzymanych wniosków dokona Pani Prodziekan dr M. Bartkiewicz. O jej wynikach i decyzji, które wnioski uzyskają zgodę Pani Dziekan poinformuję Państwa mailowo. W razie pytań proszę o...Read More »


Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020-21 / Organization of classes in the winter semester 2020-21

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
x
za większością z Państwa semestr zdalnej nauki i na pewno zastanawiacie się Państwo jak będą wyglądały zajęcia w nadchodzącym...Read More »

Informacja Dziekanatu dla osób przyjętych na I rok studiów na WMiI UŁ

Opłata za legitymację studencką wynosi 22 zł.

W tytule płatności należy podać “opłata za legitymację WMiI – imię i nazwisko studenta”.

Konto, na które należy dokonać wpłaty: Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262

Potwierdzenie opłaty należy przesłać elektronicznie odpowiednio:

  • Studia stacjonarne:

kierunki Matematyka i Informatyka...Read More »


Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Podstawowe zasady kształcenia i pracy w Uniwersytecie Łódzkim w roku akad. 2020/2021 – w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

(szczegółowe regulacje zawiera Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.)

Tryb nauki i pracy

Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i administracyjna odbywa się w trybie...Read More »


REKRUTACJA - informacje

Wszystkie informacje na temat prowadzonej na Wydziale rekrutacji znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce REKRUTACJA:

Rekrutacja WMiI UŁ 2020/2021

Sekretariat...Read More »


do 31.12.2020 r. składanie wniosków - Konkurs Nagrodę PTKM dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych

KONKURS O NAGRODĘ PTKM   

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę PTKM  dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek.

Wnioskodawcami mogą być instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych lub co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o...Read More »


Zmiana organizacji pracy i nauki na UŁ – Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.20202 r. W linku poniżej również krótki tekst wprowadzający do treści Zarządzenia.

Zarządzenie nr 167 Rektora UŁ z dn. 08.09.2020 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych oraz wytyczne wydziałowe

Sz. Państwo,
uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z DPO UŁ informację o nowym Zarządzeniu Rektora UŁ:
  • nr 167 z dnia 8.09.2020 r. w sprawie: zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) https://baw.uni.lodz.pl/d/31851/5/
W zał. zarządzenie wraz z...Read More »

Older Entries »

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.