Aktualności

Częściowy zwrot opłaty za studia za 2019/20. Reduction of fees for educational services in the 2019/20.

Poniższe informacje i procedury dotyczą studentów, którzy płacą w EURO za studia.
Zwroty opłat wniesionych w PLN realizowane są automatycznie przez Dział Finansowy UŁ.

The following information and procedures apply to students who pay in EURO for their studies.
Refunds of fees paid in PLN are made automatically by...Read More »


do 15.06.2020 r. - nabór wniosków - Doktorat wdrożeniowy – IV edycja na lata 2020-2024

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Głównym...Read More »


Instrukcja uczestnictwa w egzaminie dla studenta

Instrukcja uczestnictwa w egzaminie dla studenta

...Read More »

Komunikat Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zaliczenia sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020

Komunikat Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zaliczenia sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020

Sekretariat WMiI UŁ (www.covid19.uni.lodz.pl), 05.05.2020 r.

...Read More »

Sieć 5G oczami praktyka - Komentarz ekspercki absolwentki WMiI UŁ

Sieć 5G oczami praktyka – Komentarz ekspercki absolwentki WMiI UŁ

Sekretariat WMiI UŁ, 04.05.2020 r.

 

...Read More »

Komunikaty o przyznaniu nagród z IM PAN

Komunikaty o przyznaniu Nagrody Naukowej IM PAN i Nagrody im K. Kuratowskiego:

Komunikat Nagroda IM PAN 2020

Komunikat Nagroda im. K. Kuratowskiego 2020

Sekretariat WMiI UŁ (informacja od organizatora), 30.04.2020 r.

...Read More »

Komunikaty Rektora UŁ z dn. 29.04.2020 r. w sprawie akademików

 

Komunikat Rektora UŁ w sprawie możliwości odebrania swoich rzeczy z domów studenckich UŁ przez studentów przebywających w Polsce

Komunikat Rektora UŁ w sprawie możliwości zamieszkania w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/), 29.04.2020 r.

...Read More »

Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.04. 2020 r.

W komunikacie m.in. informacja o wznowieniu wypożyczeń od dn. 04.05.2020 r.

Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.04. 2020 r.

Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/), 29.04.2020 r.

...Read More »

Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ z dn. 28.04.2020 r. w sprawie egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ w sprawie egzaminów dyplomowych

Sekretariat WMiI UŁ (https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/), 28.04.2020 r.

...Read More »

05.05 i 7.05.2020 r. - dodatkowe terminy spotkań informacyjnych dotyczących krajowych konkursów NCN organizowanych on-line przez Centrum Nauki UŁ

x
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami dotyczącymi krajowych konkursów Narodowego Centrum Nauki, Centrum Nauki UŁ wyznaczyło dwa dodatkowe terminy spotkań.
x
Spotkania odbędą się za pośrednictwem TEAMS w dniach 5 oraz 7 maja 2020 r.
x
Szczegóły spotkań znajdują się w załączeniu:
« Newer EntriesOlder Entries »

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.