Aktualności

27.09.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Burka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. D. Burka

...
Więcej

22.09.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Edyty Kani - Strojec (Uniwersytet Wrocławski)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr E. Kani-Strojec

...
Więcej

14.10.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Kostany (Uniwersytet Warszawski)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Z. Kostany

...
Więcej

17.09.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Matysiaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Ł. Matysiaka

...
Więcej

Informacja o organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci,

w związku z licznymi zapytaniami i prośbami dotyczącymi organizacji pracy na WMiI w semestrze zimowym roku 2021/22, powtarzam poprzednią informację, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rektora UŁ rozpoczynamy pracę w sposób bezpośredni. Zdaję sobie sprawę z tego, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna...
Więcej


Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ

Szanowni Państwo w załączeniu podajemy informację o terminach zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022 dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ z komentarzem o trybie zajęć.
...
Więcej

Zmiana w organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci i Pracownicy WMiI!

W związku ze zmianą sytuacji prawnej, a mianowicie uchyleniem z dniem 15 sierpnia 2021 przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w nowym roku akademickim zajęcia co do zasady będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-do-rektorow

Wszelkie...
Więcej


Działalność Biblioteki UŁ od 4 września 2021

Od 4 września 2021 r. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego będzie otwarta w szerszym zakresie: Wypożyczalnia, Strefa Wolnego Dostępu i Czytelnia Główna będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-17.00.

Komunikat Dyrektora BUŁ nr 16_od 4 września 2021

...
Więcej


15.09.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Maurycego Rzymowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. M. Rzymowskiego

...
Więcej

15.09.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Siedlaczek (Uniwersytet Opolski)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. A. Siedlaczek

...
Więcej

...nowsze...starsze