Konferencja dla studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-naukowych: „Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.”

Szanowni Państwo,

Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konferencji Naukowej MIK-21

„Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.”

 

Miejsce: Online – Platforma ZOOM

Termin konferencji: 04 sierpnia 2022 r.

Termin zgłoszeń: 17 lipca 2022 r.

 

Zaproszenie kierujemy do Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Naukowo-Badawczych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać w aspektach:

  • ekonomia,
  • finanse,
  • zarządzanie,
  • prawo,
  • administracja,
  • nowoczesne technologie i innowacje,
  • marketing,
  • ochrona środowiska.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie komunikatu wśród Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Naukowo-Badawczych Państwa Uczelni.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji MIK-21

https://inotech.org.pl/mik-21/

tel.: 519 – 381 – 030 ; e-mail: mik21@inotech.org.pl

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.