do 28.02.2018 r. – Konkurs dla studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej.

Ambasada RP w Tokio we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy projekt młodego polskiego naukowca.

Konkurs polegać będzie na prezentacji podczas uroczystości otwarcia wystawy „Nauka to wolność” w gmachu ambasady ok. 5- minutowych nagrań video prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez  młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu jak i zakres tematyczny prezentowanego osiągnięcia/wynalazku pozostaje w pełni w gestii uczestników konkursu. Warto zaznaczyć, że preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania wideo zostaną pokazane zebranej podczas uroczystości otwarcia wystawy publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt. W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz młoda kadra naukowa.

Zwycięzca konkursu zostanie przez placówkę zaproszony na przyjazd do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada RP w Tokio pokryje zarówno koszty przelotu z Polski, zakwaterowania jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesłać do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl, nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym w jęz. angielskim prezentowany projekt (wg wzoru w załączeniu).

project description card_march 2018

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.