do 20.11.2019 r. – Konkurs dla studentów i doktorantów “CPK Innowacje”

Zapraszamy  studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie o nazwie „CPK- Innowacje”, którego celem są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nagrody w konkursie są przyznawane w pięciu kategoriach konkursowych:

– „Inteligentne systemy transportowe” – za najlepszy projekt na innowacyjne wykorzystanie technologii z obszaru ITS w ramach realizacji Programu CPK;

– „Smart City” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w ramach przyszłego funkcjonowania tzw. airport city;

– „Multimodalność” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia różnych środków transportu;

– „Innowacje środowiskowe” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązanie przyjazne ochronie środowiska naturalnego w obszarze funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego;
– „Innowacje społeczne” – za najlepszy projekt na wprowadzenie, przy realizacji i funkcjonowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, innowacyjnych rozwiązań społecznych.

Nagrodą w każdej z wyróżnionych kategorii jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konkurs-cpk-innowacje

konkurs CPK – Innowacje

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.