Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ dla młodych pracowników nauki i doktorantów – termin zgłoszeń na wydziale 14.02.2017 r.

VI edycja Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ

Konkurs skierowany jest do młodych pracowników nauki (do 35 r. życia) i doktorantów.

Kapituła Konkursu będzie oceniać wnioski w oparciu o cztery kryteria:

  1. dorobek publikacyjny (od 0 do 65 pkt.),
  2. udział w projektach badawczych – krajowych i zagranicznych (od 0 do 15 pkt.),
  3. aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (od 0 do 10 pkt.),
  4. inne osiągnięcia – odznaczenia, nagrody, itp. (od 0 do 10 pkt.).

Kandydaci do Nagrody (oddzielnie w grupie młodych pracowników i w grupie doktorantów) powinni zatem przygotować dokumentację ilustrującą ich aktywność naukową za ostatnie 2 lata (2015-2016) w ramach w/w kryteriów i złożyć ją w sekretariacie dziekana do dn. 14.02.2017 r. (wtorek).

W załączeniu regulamin konkursu: regulamin

Strona organizatora: http://fundacjaul.pl

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.