do 16.03.2018 – Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach:

1)nauk humanistycznych i społecznych;

2)nauk przyrodniczych i ścisłych;

3)nauk technicznych;

4)nauk o zdrowiu i medycznych;

5)sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 16 marca 2018 r. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i tok studiów (pok. 102) w budynku Rektoratu, ul. Uniwersytecka 3.

Wniosek należy wypełnić komputerowo i wszystkie niezbędne podpisy złożyć odręcznie.

Regulamin konkursu 2018

Załącznik nr 1 wniosek 2018

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.